Çarşamba , 18 Eylül 2019
Anasayfa / GebzeHaberler (sayfa 3)

GebzeHaberler

Veli Karataş Hikmet’i anlattı

 

İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından her ay geleneksel olarak düzenlenen “Hayatımıza Etki Eden Kur’ani Kavramlar” başlıklı programın Kasım ayı konusu “Hikmet” kavramı oldu. İlahiyatçı-Yazar Veli Karataş’ın sunumunu gerçekleştirdiği program Gebze İMH merkezi konferans salonunda yapıldı.

HİKMET ZENGİN ANLAMLARI OLAN BİR KAVRAM

Hikmet kavramının oldukça geniş anlamlı bir kavram olduğunu vurgulayan Veli Karataş, hikmet kavramının Allah(cc)’ın isimlerinden Hakim sıfatı ile birlikte okunması gerektiğini söyledi. Kur’an ayetlerinde “hikmet” kavramının kullanımları üzerinde geniş bir perspektif sunan Veli Karataş hoca, ‘varlığı nihai amacına uygun olarak yaratmak’, ‘her şeyi yerle yerine koymak’ ‘ilimde ve amelde sağlamlık’, ‘varlığın bilgisine sahip olmak ve onu hayra yöneltmek’, Kur’an hakikatlerinin anlaşılması ve en isabetli ve maslahata uygun şekilde hayata geçirilmesi’, ‘salah gayesiyle men etmek’, ‘nebevi sünnet’ gibi zengin anlamlara sahip olduğunu belirterek, hikmet kavramının tüm bu anlamları içeren bir anlamada sahip olduğunu ifade etti.  Peygamberimizin bütün bir Nübüvvet sürecinin de hikmet olduğunu ifade ederek, hikmetin adalet kavramıyla iç içe olduğunu söyledi.

FELSEFENİN ASLI HİKMETTİR

Konuşmasında hikmet ve felsefe ilişkisi üzerinde duran Veli Karataş hoca, “Felsefenin aslı hikmet’tir. Felsefe hikmet’i elde etme çabasıdır. Felsefe aşağıda olanı, hikmet yukarıda olanı temsil eder. Felsefe hakikatin tamamını bize veremez. Bunu filozoflar itiraf etmiştir. Felsefeyi ilk kullanan Pisagor’dur. Pisagor hikmet’i elde etmeye çalışan bir filozoftur” dedi. İslam hikmet ve felsefe tarihinin oldukça parlak isimler yetiştirdiğini ve Müslümanların felsefe ve hikmet alanında parlak bir geçmişe sahip olduğunu belirten Veli Karataş, Abbasiler tarafından 800’lü yıllarda Bağdat’ta kurulan Hikmet Evi (Beyt’ül Hikmet)’i örnek olarak gösterdi. Halife Me’mun döneminde kurulan Hikmet Evi’nin bir üniversite ve ilim merkezi olduğunu kaydeden Veli Karataş, “Burada tercüme odaları, kütüphane, ilim meclisleri ile muazzam bir düşünsel ve ilmi dinamizm yaşandı” şeklinde konuştu.

Büyük ilgi gören Veli Karataş hocanın sunumu dinleyicilerden gelen soruların cevaplanmasıyla son buldu.

 

2 1

Kur’an’ın Gölgesinde Tefsir Dersleri Başlıyor

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi Eğitim Komisyonunun üç yıldan beridir sürdürdüğü “Kur’an’ın Gölgesinde Tefsir Dersleri” bu sene Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Kurumu Hocalarından Ömer Bostan hocanın anlatımı ile 8 Aralık 2017’den itibaren her Cuma hareket merkezinde.

Üç senedir zaman zaman kişisel anlatımlarla zaman zaman Müzakereli derslerle devam ettirdiğimiz tefsir derslerimiz bu sene Nisa Suresi ile başlayacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında Yüksek İhtisas Eğitimi veren (Müftü, Vaiz ve Diğer uzmanları yetiştiren) Ömer Bostan hocamız bu sene her cuma saat 19.30’da bizlerle olacaktır. Dersimize hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Derslerimize ailenizle beraber davetlisiniz. Kur'an'ın GölgesindeRGB

Gebze İMH’den İbrahim Şahin’e ziyaret

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Çayırova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin’i makamında ziyaret etti. İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu Koordinatörü Ertuğrul Taşlı’nın da eşlik ettiği ziyarette Çayırova’daki gençlik çalışmaları ve sportif faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada faaliyetlerinin merkezinde gençliğe yönelik hizmetlerin yer aldığını belirterek, Gebze ve çevresinde yürüttükleri çalışmalarda gençliğin, bedensel, düşünsel, ruhsal ve manevi gelişimini esas aldıklarını söyledi.

Çayırova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçedeki spor tesislerinin her zaman gençliğin ve toplumun tüm kesimlerinin hizmetinde olduğunu belirtti ve gençliğe hizmet etmek için STK’larla işbirliği yapmaktan memnunluk duyacaklarını söyledi.

 

1 2

Gebze İMH’de küreselleşme okumaları

Gebze İMH’de Batı merkezli küreselleşmeyi sorgulayan kitap tahlil etkinliği devam ediyor

Gebze İMH’de küreselleşme okumaları

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Eğitim Komisyonu tarafından her ay geleneksel olarak gerçekleştirilen “Kitap Tahlili” etkinliğinde bu ay Hintli düşünür Dipesh Chakrabarty’ in ‘Ayrupayı Taşralaştırmak’ adlı eseri tahlil edildi.

Gebze’de özellikle öğretmenlerin ve entelektüel çalışmalara ilgi duyan çevrelerin katıldığı aylık “Kitap Tahlili” programı İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze merkezinde yapıldı. Eğitimci ve Araştırmacı-Yazar Kamil Ergenç’in moderatörlüğünü üstlendiği programda Hinti düşünür Dipesh Chakrabarty’e ait ‘Avrupa’yı Taşralaştırmak’ adlı eser kritize edildi.

AVRUPA’NIN EVRENSELLİK İDDİASI SORGULANIYOR

Post-kolonyal teori, Hindistan’ın İngiltere tarafından nasıl sömürgeleştirildiği ve maduniyet üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar Chakrabarty, ‘Avrupa’nın Taşralaştırılması’ adlı eserinde düşüncenin var olduğu yerleri aşıp aşamayacağı, Avrupa düşüncesinin nasıl olup da evrensel bir geçerlilik iddiasında olabileceğini sorguluyor. Aynı zamanda, evrensellik iddiası ile tikel düşünce ve tarihsel geleneklerin yok sayılması üzerinden, Avrupa’nın taşralaştırılması gereğini, Avrupa düşüncesinin Hint dünyası içerisindeki sıradanlaşmış mevcudiyeti üzerinden ortaya koymaya çalışıyor. Chakrabarty, hiçbir ülkenin bir başka ülkeye model olamayacağını, aynı tarihsel süreçlerden birebir aynı şekilde geçilemeyeceğini belirterek, bütün toplumların bir “modern”öncülüğünde aynı nihaî hedefe varamayacağını ifade ediyor.

CEVABI ARANAN SORULAR

Moderatörlüğünü eğitimci yazar Kamil ERGENÇ’in üstlendiği tahlil programı kitabı okuyan katılımcıların katkısı ile kitap merkezli şu sorulara yanıt aranmaya çalışıldı:

Taşra ve merkezin karakteristiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani taşra nedir merkez neresidir?

İçinde yaşadığımız Dünya’nın bir merkezi var mı? (kültürel, entelektüel, bilimsel, siyasi vb.)

Tarih ve tarihsel zaman nedir? Zaman algısındaki ideolojik kırılmanın sebep ve sonuçları?

Aydınlanma sonrası özellikle tarih, sosyoloji, tıp ve antropoloji disiplinleri taşrayı nasıl tanımladılar ve taşra üzerinde nasıl tahakküm kurdular?

Madun kimdir? Bu kavram İslami literatürün mustazaf kavramıyla benzer midir? Neden?

Üçüncü dünya olarak tarif edilen toplumların ulusal bağımsızlık amaçlı isyanlarının Avrupa merkezli (aydınlanmacı) perspektifin terviç edilmesine katkısı oldu mu?

Post – kolonyal sürecin ve dilin karakteristiği nedir?

Marks’ın burjuva toplumu ve sosyalist devrim çözümlemesinde taşranın yeri neresidir?

Katılımcılar tarafından kitap eksenli olarak yapılan değerlendirmelerde merkezin tarihi yazanlar, yani son dönemde kaybetme bu özelliğini kaybetmeye başlasa da Batı, yani Avrupa ve Amerika’dır. Zaten kitabın adı bile Avrupa’yı merkez almaktadır. Taşra ise tarih yazamayanlar yani sömürülmüş toplumlardır.

AVRUPALI FİLOZOFLAR BATI-DIŞI KÜLTÜRLERİ DİKKATE ALMADI

Chakrabarty’e göre sosyal bilimlerin yapısını şekillendiren Batılı filozof ve düşünürlerin kuşaklar boyunca ürettikleri bütün insanlığı kapsayan teorileri, insanlığın önemli bir bölümünü -yani Batı-dışı kültürlerde yaşayanları- kısmen ve hatta bazen tamamıyla dikkate almamıştır. Bu durumun farkında olan Avrupalı filozoflar her zaman bu tavrı teorik olarak meşrulaştırmanın yollarını aramıştır. Üçüncü Dünya sosyal biliminin paradoksu, bünyevi olarak “biz”den habersiz bu teorileri kendi toplumlarını anlamak için çok kullanışlı bulmasıdır.

Chakrabarty Modern Avrupalı âlimlerin ampirik olarak cahili oldukları bu toplumlar hakkında kehaneti andırır öngörülerde bulunma hakkını nereden aldığını sorgulamakta, Avrupa merkezli bakışı iade etmek üzere Avrupa’yı taşralaştırmaya veya merkezsizleştirmeye çalışmaktadır.

Kitap tahlili programı katılımcılardan gelen katkı ve sorulara verilen cevaplar ile son buldu.

 

 

1 2 3

Kavram Derslerinde Bu Hafta Veli Karataş Hikmet’i anlatıyor

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Derneği Eğitim Komisyonunun Aylık Kavram Dersleri Programı çerçevesinde bu ay’ki konuğu İlahiyatçı Veli Karataş olacak. 01 Aralık 2017 Cuma günü saat 20.00’da”HİKMET” Kavramının konuşulacağı program Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi Merkezinde gerçekleşecektir.

Çağımızın kaybettiği en önemli kavramlardan birisi olma özelliğini taşıyan bizim “yitiğimiz” olan Hikmet’i bulmaya ve bununla bir çok hayır kazanmaya vesile olması düşüncesi ile… Meseleye ilgili herkes programımıza davetlidir.

“Rabbinin yoluna hikmet ve Güzel Öğütle Davet Et, Onlarla güzel bir biçimde mücadele et. Mutlaka rabbin kimin dalalette olduğunu bilir ve o kimin hidayette olduğunu da bilir” Nahl 125

 

Hikmet1

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç’tan Gebze ziyareti

Girişimci İşadamları Vakfı Gebze’de açılışa hazırlanıyor

Girişimci İşadamları Vakfı(GİV) Genel Başkanı Mehmet Koç, Kuruluş çalışmalarını tamamlayan ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa hazırlanan Girişimci İşadamları Vakfı Gebze şubesini ziyaret etti. Girişimci İşadamları Vakfı Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş’dan vakfın Gebze’deki çalışmaları hakkında bilgi alan Mehmet Koç’un ziyaretine İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk ve GİV Genel Sekreteri Aziz Battal ile GİV Gebze şubesi yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

GİV Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş, Gebze’de insana, topluma, çevreye ve temel değerlere duyarlı girişimcileri ve işadamlarını aynı çatı altında toplamayı amaçlayan vakfın üyelik çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “GİV Gebze şubemizin açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız Mehmet Koç’la Gebze’deki faaliyetlerimiz ve açılış hazırlıkları ile ilgili istişarede bulunmak üzere bir araya geldik. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

 

1 2

14. Bölge Gebze’de bir araya geldi

İMH Anadolu Koordinasyon Toplantısı Gebze’de yapıldı

Anadolu Koordinatörlüğü 14. Bölge Toplantısı İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze merkezinde yapıldı. Gebze, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce il başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı bölgelerde yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Gebze İMH Başkanı Musa Öztürk’ün başkanlık ettiği toplantıda bölge çalışmalarında verimliliğin artırılması için yapılacak ortak etkinlik takvimi hazırlanarak hizmet içi seminer yapılması kararlaştırıldı.

PUSULA PROJESİ: ÜNİVERSİTEYE NİTELİKLİ GENÇ HAZIRLAMAK

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk’ün hoşgeldin konuşmasıyla açılan toplantı öncesi  İMH Genç Hareket tarafından üretilen ve üniversiteye nitelikli gençler hazırlamayı amaçlayan kitap okuma merkezli “Pusula” projesinin sunumu yapıldı. İMH Genç Hareket Genel Sekreteri Serkan Demirel tarafından gerçekleştirilen sunumda projenin ana hatları anlatıldı. Serkan Demirel, iki yıl önce kurulan MEB protokollü projenin bugüne kadar 2.500 öğrenciye ulaştığını belirterek, “Bugün üniversite gençliğinin temel problemi üniversiteye hazırlıksız ve birikimsiz başlamasıdır. Pusula Okuma Kulübü ile gençlerin kültürel açıdan donanımlı bir şekilde üniversiteye başlamasını sağlıyoruz” dedi.

PROJE TÜM TÜRKİYE’DE MODEL OLABİLİR

Pusula Okuma Kulübü ile ortaokul ve lise öğrencilerine bir okuma programı hazırlandığını belirten Serkan Demirel, “Okullarla işbirliği yaparak gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında kitap okumaları, kitap tahlilleri, münazaralar, seminerler, yazı atölyeleri, kültür, sanat ve sportif etkinlikler birlikte yer alıyor” dedi. Proje ile nitelikli, ahlaklı, bilinçli, maneviyatı güçlü, birikimli ve aydın bir kuşak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Serkan Demirel, bölge yönetimlerinden gençlerle iletişim kurmak için nitelikli bir davet alanı olarak gördükleri Pusula Projesi’ni sahiplenmelerini istedi.

 

1 2 3

Gebze İMH’de Kitap Tahlili

Gebze İMH’de Kitap Tahlili

Avrupa’yı Taşralaştırmak

Gebze İMH’de bu ay Dipesh Chakrabarty’nin Avrupa’yı Taşralaştırmak isimli eseri tahlil edilecek. Program 24 Kasım Cuma günü saat 19.30’da başlayacak.

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından geleneksel aylık kitap tahlili etkinliğinde bu ay Bengalli tarihçi Dipesh Chakrabarty’e ait Avrupa’yı Taşralaştırmak (Postkolonyal Düşünce ve Tarihsel Farklılık) isimli eser müzakere edilecek. Doğu’da ve üçüncü dünyada da hakim olan Avrupa merkezli tarih ve sosyal bilim yaklaşımı sorgulanıyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi eğitim komisyonu tarafından düzenlenen programa başta eğitimciler olmak üzere Gebze’de entelektüel çalışmalara ilgi duyan herkes katılabiliyor. Eğitimci Kamil Ergenç tarafından yönetilen kitap tahlili programı 24 Kasım Cuma günü saat 19.30’da Gebze İMH merkezinde yapılacak.

 

 

Kur’an sevinç yaratan bir kitaptır

Kur’an sevinç yaratan bir kitaptır

Gebze İMH’de “Kur’an’ı Anlamanın İlkeleri” başlıklı sunum gerçekleştiren Ömer Bostan hoca Kur’an’ın zorluk çıkarmak için değil, insanları mutluluk ve sevince ulaştırmak için indiğini söyledi.

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından düzenlenen geleneksel Cuma Buluşmaları’nda bu hafta “Kur’an’ı Anlamanın İlkeleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi hocası Ömer Bostan hocanın sunumunu Gebze İMH mensupları ile çok sayıda Gebzeli katılarak ilgiyle dinledi.

SEVİNÇ KAYNAĞI OLARAK KUR’AN

Kur’an’ı Kerim’in kendisini tanıtırken ve insanlara gönderiliş  amacını belirtirken kullandığı en çarpıcı ifadelerden birinin Yunus Suresi 58. ayette yer aldığını hatırlatan Ömer Bostan hoca, “Kur’an’ı anlamak, onu tanımak insanın ulaşabileceği en büyük mutluluk ve sevinçtir. Kur’an kendisini bu ayette müminler için sevinç meydana getiren bir kitap olarak tanıtıyor. Kur’an insanlara zorluk çıkarmak için indirilmemiştir. Kur’an’ın yarattığı sevinç, dünyanın bize vereceği tüm nimetlerden, tüm hazinelerden daha üstündür. Bu sevinç öncelikle Allah’a yakın olmanın verdiği bir sevinçtir. Kur’an Cin suresindeki tabirle hayranlık uyandıran, harikulade bir kitaptır.

KUR’AN İNSANLIĞIN SORUNLARINA DOYURUCU ÇÖZÜMLER ÜRETİR

Sunumunda Kur’an’ı okumanın önemi üzerinde duran Ömer Bostan hoca, “Peygamber Efendimiz “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” buyuruyor.  Furkan suresinde peygamberimiz ümmetinden yani bizlerden Kur’an’ı terkettiğimiz için şikayette bulunacak. Birçok İslam bilgini Kur’an’ı okumanın, hatta anlamının farz olduğunu söylüyor. Kur’an’ı anlamaya çalışmamız lazım. Fuzuli işlere ayıracağımız zamanları Kur’an’ı anlamak için harcamalıyız. Bu bağlamda bizim öncelikle Kur’an’ın nasıl bir kitap olduğunu bilmemiz lazım. Bunun için de Kur’an kendisini nasıl tanıtıyor? sorusunun cevabını Kur’an’da bulmamız lazım. Yani Kur’an’da Kuran’a bakmamız lazım. Kur’an pek çok ayetle kendisini bize tanıtıyor. Kur’an ilk önce kendisini muttakiler yani takva sahipleri için yol gösterici, rehber bir kitap olarak tanıtıyor. Kur’an insanların sorunlarına doyurucu çözümler üretir” diye konuştu.

KUR’AN’I ANLAMAK BİR YÖNÜYLE KOLAYDIR, BİR YÖNÜYLE DERİNLİK İSTER

Kur’an’ın insanlar tarafından anlaşılması için kolaylaştırıldığını belirten Ömer Bostan, “Kur’an bir yönüyle açık bir kitaptır. Anlaşılması için kolaylaştırılmıştır. Ama Kur’an’ı anlamak demek bir oturuşta tüm anlamları kavrayacağımız anlamına gelmez. Tüm ömrünüzü Kur’an’a verirsiniz ama her şeyi anlayamazsınız. Düşündükçe, emek verdikçe yeni anlamlar karşınıza çıkar. Kur’an’da anlamlar iç içedir. Bazen bir ayet on ayettir, bir ayet yüz ayettir. Kur’an’dan öğüt almak farklı bir şeydir, ondan hüküm çıkarmak farklı bir şeydir. Kolaylık kelimesi izafi bir kavramdır. Kur’an’ı anlamanın kolaylığı amacın büyüklüğüne göre değişir. Kur’an öncelikle bir öğüt, rehber kitap olarak indirilmiştir. Kur’an’ı anlamak için öncelikle yaşamak, önyargılardan sıyrılmak, Kur’an’a bütünsel bakmak, muttaki olmak ve şeytandan Allah’a sığınmak gerekir. Kötülüğü ısrarla işleyenlerin aklı ve kalbi bağlanır ve Kur’an’ı anlayamaz hale gelir” dedi.

Ömer Bostan hocanın büyük ilgi gören sonumu soru cevap bölümüyle sona erdi.

2 1

Gebze İMH’de Kırık Meal Dersleri

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi Eğitim Komisyonunun Hanımlara Özel düzenlediği “Kırık Meal” dersleri her Salı Saat 14.00’da İlahiyatçı Tuba Kotan’ın anlatımıyla devam ediyor. Dersler Meal, Terceme ve Tefsir Arasındaki Farklar, Tefsir Usulü gibi temel düzey bilgilerin ardından “Kelime Meali” şeklinde ilerlemektedir. Salı günleri gerçekleşen programa Kur’anı anlama gayreti içinde olan ve mesele ile ilgilenen tüm hanım kardeşlerimiz davetlidir.

 

KırıkMeal