Pazartesi , 27 Ocak 2020
Anasayfa / Duyurular / İslam Düşüncesi dersleri İMH Gebze’de başladı
İslam Düşüncesi dersleri İMH Gebze’de başladı

İslam Düşüncesi dersleri İMH Gebze’de başladı

Eğitimci-Yazar Kamil Ergenç ilk derste “Ulus-Devlet Paradigması ve Geleceği başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İslam Düşüncesi dersleri İMH Gebze merkezinde başladı. Bu yıl aylık periyotlarla devam edecek olan derslerde geleceğin felsefesine ilişkin çözümlemeler yapılacak. Eğitimci-yazar Kamil Ergenç tarafından verilen ilk derste küreselleşme realitesinin ulus devletin sağlam surlarında açtığı gediklere işaret edilerek, salata ve aşure metaforu üzerinden çözümleme yapıldı.

İLK DERSTE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

İki saat süren dersin ilk bölümünde öne çıkan başlıklar şunlardı:

a)1648 Westphalia sürecinin uluslararası ilişkiler literatürüne olan katkısı

 1. b) Westphalia sürecinde ortaya çıkan “tolerans” kavramının Avrupa içi etnik ve mezhebi kimlik ihdasında oynağı rol ve bu kavramın Müslüman toplumlar tarafından ithal edilme süreci
 2. c) Burjuva öncülüğünde gelişen merkantilist ekonominin kapitalizme evrilme süreci
 3. d) Mekanın ideolojik yorumunun tarihsel arka planı
 4. e) Mekanı ve içinde yaşayanları belli bir etnik kimlik ve bu kimliğin kültürel kodlarına uygun din diliyle şekillendirmenin Müslüman dünyaya yansımaları

f)Avrupa özelinde yaşanan bilim-din çatışmasının ortaya çıkardığı sekülerleşme süreci ve bu sürecin epistemolojik yansımaları 

g)Ulus devletin ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesinde üniversitenin oynadığı rol

h)Üniversitede üretilen bilginin seküler karakteri ve din dilinin de bu karaktere mahkum olmaya icbar edilmesi

ULUS-DEVLETİN GELECEĞİ: SALATA MI OLACAĞIZ? AŞURE Mİ?

Dersin ikinci bölümünde küreselleşme realitesinin ulus devletin sağlam surlarında açtığı gediklere işaret edilerek, salata ve aşure metaforu üzerinden çözümleme yapıldı. Bu bağlamda;

 1. a) Küreselleşme aracılığıyla yayılan bilginin ulus devletin karakterine halel getirdiği
 2. b) Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden kurtulmak için bütün ulus devletlerin milliyetçi ideolojilere sığındığı ve “yerlilik” ”millilik” gibi klişeleri terviç ettiği
 3. c) Küre ölçeğinde yayılan liberal/neo-liberal değerlerin ve dilin ulus devletleri totaliter olmaya zorladığı
 4. d) Küre ölçeğinde inisiyatif kullanabilen şirketlerin ulus devletlerin sınırlarını ihlal ettiği ve teritoryal bağımsızlığın anlamsızlaştığı
 5. e) Salata metaforundan mülhem; her etnik/mezhebi/meşrebi/folklorik unsurların kendi müstakil kimlikleriyle siyasal/iktisadi/askeri/akademik olarak var olmalarının desteklenmesi ve bu vesileyle ultra-mikro ölçekli yapılanmaların özendirilmesi; bu özendirmenin küresel liberal havzalar tarafından gerçekleştirilmesi, böylece “panoptik” iktidarın önünün açılması
 6. f) Aşure metaforundan mülhem; bütün kimliklerin müstakil değerleriyle varlığının kabulü ve bu varoluşun bir “üst kimlik” altında birleşerek “uyumlu/lezzetli” bir müstakil birliğe ve bütünlüğe kavuşması(vahdet). Üst kimlik inşasında referans alınacak değerler sisteminin ne olması gerektiği
 7. g) Başlangıçta bir İslam devleti olarak kurulmasına rağmen kendisini bir ulus devlet olarak konumlandıran Türkiye’nin, bu konumunu gözden geçirmedikçe veya ulus devlet paradigmasıyla esaslı bir hesaplaşma yapmadıkça, uzun olmayan bir zaman diliminde bölgesel konjonktürün de zorlamasıyla ciddi sorunlarla karşı karşıya geleceği
 8. h) Suriye özelinde yeni bir ulus devlet ihdasının bölgesel yansımalarının olacağı ve bu yansımaların öncelikle Türkiye ve İran gibi çok kültürlü yapıları etkileyeceği
 9. i) Türkiye’de halihazırda cari olan ittihatçı siyasal dilin hamasi ve popülist karakterinden beri olmanın elzem olduğu; aksi taktirde 20. yüzyılın başında olduğu gibi bu dilin Müslüman halklara çok büyük buhranlar yaşatacağı gibi hususlara dikkat çekilerek ders sona erdirildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze merkezinde Kasım ayında yapılacak ikinci derste  “Post-Kolonyal Dilin Bariyerlerini Yıkmak “ başlığı masaya yatırılacak.

 

Hakkında imhgebze