Pazartesi , 6 Nisan 2020
Anasayfa / Komisyonlar / Dış İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu

Dış İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu

tanitim@imhgebze.com

1. Tanım

Derneğin dış ilişkiler ve tanıtımla alakalı tüm faaliyetlerinin planlanmasından, yürütülmesine, takibinden, denetlenmesine, geliştirilmesinden, revizyonuna kadar her sahada Yönetim Kurulu’na teklifler hazırlayan, dış ilişkileri ve tanıtım meselelerini görüşen ve Yönetim Kurulu’nca kendisine tevdi edilen görevleri yürüten birimdir.

2. İşleyiş ve Toplantı Periyodu
Dış ilişkiler ve Tanıtım Komisyonu kendi içinde en az 2 haftada bir toplanır. Meşguliyetlerinden dolayı toplantılara katılamayan üyelerle de en az ayda bir defa toplanılarak değerlendirme ve istişare yapılır.

3. Teşekkül
Başkanın ve Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen kişilerin tarafından Yönetim Kurulu’nun onayıyla Genel Kurul üyeleri arasından ve uygun görülen diğer isimlerden seçilirler.

4. Yetki ve Sorumluluklar (Faaliyetlerle Birlikte)
Dış İlişkiler ve Tanıtım Komisyonu, il içi ve ilçelerde görüşmeler, konferans, istişare toplantı vb etkinliklerde İnsan ve Medeniyet hareketi adına temaslarda bulunur, takip eder. Bu konularda yönetim kuruluna öneriler getirir ve rapor sunar. Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi için dış ilişkiler vizyonu belirler. (Dergi, gazete, enstitü, TV, vb)

Dış ilişkiler ve Tanıtım Komisyonu, aşağıda belirtilen faaliyetlerden sorumludur.

a)     Medya ilişkileri

b)    il ve ilçelerde diğer vakıf, dernek, parti ve gruplara ziyaretler.

c)     Vizyon çalışmaları

5. Bağlı Olduğu Üst Makam
Dış ilişkiler ve Tanıtım Komisyonu, Başkana bağlı bir alt komisyon olarak çalışır.

6. Bağlı Alt Birimler
Komisyon, başlatılacak çalışmalarla birlikte alt ihtisas birimleri ve icraat kurulları oluşturulacaktır.

 7. Nitelik ve Özel Şartlar
Bu komisyona seçilecek kişilerin, bu alanın gerektirebileceği yabancı dil, temsil kabiliyeti, güçlü harici ilişkiler vb konularında en azından bir veya bir kaçında donanımlı olmaları gerekir.