Salı , 7 Nisan 2020
Anasayfa / Komisyonlar / Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu

egitim@imhgebze.com

1. Tanım

Derneğin eğitimle alakalı tüm faaliyetlerinin planlanmasından, yürütülmesine, takibinden, denetlenmesine, revizyonuna kadar her sahada Yönetim Kurulu’na teklifler hazırlayan, eğitim meselelerini görüşen ve Yönetim Kurulu’nca kendisine tevdi edilen görevleri yürüten birimdir.

2. İşleyiş ve Toplantı Periyodu
Komisyonun belirlemesi ve Yönetim Kurulu’na onaylatmasıyla yürürlüğe girer.

 3. Teşekkül
Başkanın ve Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen kişilerin teklifleri; Yönetim Kurulu’nun onayıyla Genel Kurul üyeleri arasından ve uygun görülen diğer isimlerden seçilirler.

 4. Yetki ve Sorumluluklar (Faaliyetlerle Birlikte)
Eğitim Komisyonu, Yönetim Kurulu adına eğitimle ilgili işlerin planlanmasından, denetlenmesinden ve yürütülmesinden sorumludur. Eğitim komisyonu aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet yürütür:

a)     Tefsir dersleri

b)    Eğitimcilerin eğitimi

c)     Eğitim ve Öğretim programları. (Çocuklar (okul öncesi ve ilk öğretim), Gençler (orta öğretim ve üniversite) ve Yetişkinler için ayrı ayrı).

d)    Eğitim ve Öğretim Materyalleri.(Ders kitapları vb)

e)     Eğitim ve Öğretim Modelleri.(Ev okulu, sohbet halkaları vb)

f)     Kısa, orta ve uzun vadeler için eğitim-öğretim çerçevesinde genel konseptlerin belirlenmesi, birimlere ve kurumlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulması.

g)    Durum ve ihtiyaç analizi yapılması, yeni programlar geliştirilmesi.

h)    Koordinatörlükler oluşturulması. Çocuk, gençlik, aile, yetişkin vb.

i)      Referans kitaplar listesi ve kitaplık

Genel Çerçeve

  1.       i.         Eğitim Komisyonunun hareketin bütün birimlerinde ortaya konan eğitim çalışmalarını kontrol eden ve gerektiğinde müdahale eden, birimlerin uçlara yönelmelerinin önüne geçen, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapan bir birim olması.
  2.      ii.         Şu anda var olan eğitim çalışmalarının ve verimliliklerinin tespiti ve raporlanarak merkezde değerlendirilmesi.
  3.    iii.         Eğitim Komisyonu’nun daha çok ‘konsept belirleme’, ‘program çıkarma’, ‘plan yapma’, ‘müfredat oluşturma’, ‘model geliştirme’ gibi misyonlar çerçevesinde hareket etmesi.
  4.    iv.         Eğitim Komisyonu’nun daha çok eğitim programları çıkarması, kurumlara yönelik öneri çalışmaları yapan ve bunların uygulanmasını sağlayan bir pozisyonda olması.
  5.      v.         Çok şeyler konuşup, yapmamaktansa bir taraftan bir başlıkla da olsa başlanması.
  6.    vi.         Aceleye getirmeden çok geniş bir ufukla meselenin ele alınması, her şeyin konuşulması, ardından bir planlama dahilinde uygulamaya geçilmesi.
  7.   vii.         Eğitim Komisyonu’nun mevcut çalışmaları değerlendirmesi, revize etmesi, bunların ardından yeni şeyler önermesi.
  8. Eğitim çalışmalarında gençliğin öncelenmesi.
  9.    ix.         Eğitim Komisyonu’nun ‘konsept belirleme’, ‘felsefe oluşturma’ gibi fonksiyonları yanında ve bunlardan da önceye alarak ‘eğitimcilerin eğitimi’ gibi bir gündemin mutlaka olması.

5. Bağlı Olduğu Üst Makam
Eğitim Komisyonu, en azından Genel Kurul üyesi olan komisyon başkanının şahsında Başkana bağlı bir alt komisyon olarak çalışır.

6. Bağlı Alt Birimler
Kendi içinde, üstlenilecek fonksiyonlar, faaliyet alanları ve görevler çerçevesinde oluşturulacak koordinatörlükler, eğitim komisyonlarının alt birimleridir. Bu bağlamda mesela Yetişkin Eğitimleri Koordinatörlüğü, Gençlik Eğitimleri Koordinatörlüğü, Çocuk Eğitimleri Koordinatörlüğü olabileceği gibi; Tefsir Dersleri Koordinatörlüğü gibi alt birimler bu komisyona bağlı alt hizmet birimleri olabilecektir.

7. Nitelik ve Özel Şartlar
Bu komisyona seçilecek kişilerin alanla ilgili olmaları gerekir.