Perşembe , 2 Nisan 2020

Ev Okumaları

evokulu@imhgebze.com

1. Tanım
Derneğin ev grup  okumalarıyla ilgili tüm faaliyetlerinin planlanmasından, yürütülmesine, takibinden, denetlenmesine, revizyonuna kadar her sahada Eğitim Komisyonu çatısı altında Yönetim Kurulu’na teklifler hazırlayan, ev grup okumaları eğitim meselelerini görüşen ve Yönetim Kurulu’nca kendisine tevdi edilen görevleri yürüten birimdir.

2. İşleyiş ve Toplantı Periyodu
Koordinatörlüğün belirlemesi ve Yönetim Kurulu’na onaylatmasıyla yürürlüğe girer.

 3. Teşekkül
Başkanın ve Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen kişilerin teklifleri; Yönetim Kurulu’nun onayıyla Genel Kurul üyeleri arasından Eğitim komisyonu üyesi olan  uygun görülen diğer isimlerden seçilirler.

 4. Yetki ve Sorumluluklar (Faaliyetlerle Birlikte)
Ev grup okumaları Koordinatörlüğü, Eğitim komisyonu birimi olarak Yönetim Kurulu adına ev okumaları eğitimiyle  ilgili işlerin planlanmasından, denetlenmesinden ve yürütülmesinden sorumludur. Ev Okumaları Koordinatörlüğü  aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet yürütür:

a)     Ev okulu gruplarının oluşturulması

b)     Eğitimcilerin belirlenmesi ve eğitimi

c)     Ev okumaları Eğitim ve Öğretim programları. 7-11 yaş arası  çocuklar  için 2.sınıftan 5. Sınıfa kadar olan bölüm.

d)     Eğitim ve Öğretim Materyalleri.(Ev okulu  kitapları vb)

e)     Eğitim ve Öğretim Modelleri.(Ev okulu grupları vb)

f)     Durum ve ihtiyaç analizi yapılması, yeni programlar geliştirilmesi.

g)      Referans kitaplar listesi ve kitaplık

Genel Çerçeve

  1. i.  Ev grup okumaları ev ortamlarında belirli yaş grubu öğrencilerle,eğitimci abla,ağabey gözetiminde  ortaya konan eğitim çalışmalarını kontrol eden takibini yapan doküman vb.materyallerle çalışmayı aktif halde tutan;aylık vey periyodik veli,temsilci veli ve eğitimci toplantılarını organize eden;ev dışı sosyal faliyetlerin yapılmasını önemseyen; grup ziyaret ekibi oluşumu e ziyaret planlaması  yapan bir birim olması.
  2.  ii.  Şu anda var olan eğitim çalışmalarının ve verimliliklerinin tespiti ve raporlanarak merkezde değerlendirilmesi.
  3.  iii.  Ev Okumaları Grubu Koordinatörlüğünün  daha çok ‘konsept belirleme’, ‘program çıkarma’, ‘plan yapma’, ‘müfredat oluşturma’, ‘model geliştirme’ gibi misyonlar çerçevesinde hareket etmesi.
  4.  iv.  Ev Okumaları Grubu Koordinatörlüğünün  , kurumlara yönelik öneri çalışmaları yapan ve bunların uygulanmasını sağlayan bir pozisyonda olması.
  5.  v.  Çok şeyler konuşup, yapmamaktansa alternatif eğitim modeli özelliğiyle ciddi bir boşluğu doldurması

5. Bağlı Olduğu Üst Makam

Ev Okumaları Grubu Koordinatörlüğü, Eğitim Komisyona bağlı, eğitim komisyonunun doğal bir üyesi olan ve  en azından Genel Kurul üyeliği bulunan koordinatörlüğün  şahsında Başkana bağlı koordinatörlük olarak çalışır.

6. Diğer birimlerle İlişkisi

Kendi içinde, üstlenilecek fonksiyonlar, faaliyet alanları ve görevler çerçevesinde hareket merkezi bünyesinde var olan ve oluşturulacak koordinatörlükler, eğitim komisyonları, Yetişkin Eğitimleri Koordinatörlüğü, Gençlik Eğitimleri Koordinatörlüğü, Çocuk Eğitimleri Koordinatörlüğü olabileceği gibi; Tefsir Dersleri Koordinatörlüğü gibi  birimlerle  Ve Eğitim Komisyona bağlı diğer alt hizmet birimleriyle sürekli bir dialog halindedir.

7. Nitelik ve Özel Şartlar
Bu Koordinatörlüğe  seçilecek kişilerin alanla ilgili olmaları gerekir.