Salı , 7 Nisan 2020
Anasayfa / Komisyonlar / Hanımlar Komisyonu

Hanımlar Komisyonu

hanimlarkomisyonu@imhgebze.com

1.Tanım
Derneğin hanım çalışmasıyla alakalı tüm faaliyetlerinin planlanmasından, yürütülmesine, takibinden, denetlenmesine, geliştirilmesinden, revizyonuna kadar her sahada Yönetim Kurulu’na teklifler hazırlayan, hanım çalışmasını görüşen ve Yönetim Kurulu’nca kendisine tevdi edilen görevleri yürüten birimdir.

2. İşleyiş ve Toplantı Periyodu
Teşkilatlanma komisyonu kendi içinde haftalık veya uygun gördüğü periyodla toplanır.

3. Teşekkül
Başkanın ve Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen kişilerin teklifleri Yönetim Kurulu’nun onayıyla Genel Kurul üyeleri arasından ve uygun görülen diğer isimlerden seçilirler.

4. Yetki ve Sorumluluklar (Faaliyetlerle Birlikte)
Hanımlar komisyonu, Yönetim Kurulu adına hanım çalışmasıyla alakalı işlerin planlanmasından, denetlenmesinden ve yürütülmesinden sorumludur.

Hanımlar Komisyonu aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet yürütür:

  1. Genel merkezin hanımlar çalışma alanlarının belirlenmesi çalışmalarına destek sağlamak.
  2. Mevcut durumun tespiti yapılarak hareket mensuplarına yönelik programlar hazırlamak
  3. Kendi içinde komisyonlar oluşturmak ve komisyonların çalışmasını sağlamak.
  4. Yeni çalışma alanları için tespitlerde bulunmak, açılımlar için teklif vermek ve destek sağlamak.
  5. Belirlenen hiyerarşik katmanları oluşturmak ve iç işleyişte sorumlulukların belirlenerek uygulanmasını sağlamak.
  6. Kendi iç işleyişinde (kurumlar, meslek üniteleri vb) bölümler oluşturmak.
  7. Görevlendireceği kişilere alanla ilgili (yönetim, organizasyon, planlama vb) hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlemek.

Genel Çerçeve
Hanımlar Komisyonunun görev ve sorumlulukları şu esaslar çerçevesinde yürütülecek;

Tüm kurumlar ve birimler, başkanları üzerinden hiyerarşik anlamda Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olacak. İcraat anlamında ise ilgili komisyon başkanlarıyla koordineli olunacak ve ‘yatay ilişki’ üzerinden işlemler yürüyecek

5. Bağlı Olduğu Üst Makam
Hanımlar Komisyonu, Başkana bağlı bir alt komisyon olarak çalışır.

6. Bağlı Alt Birimler
Hanımlar komisyonu tarafından oluşturulmuş yeni birimler hanımlar komisyonuna karşı sorumlu olacaklar.

7. Nitelik ve Özel Şartlar
Bu komisyona seçilecek kişilerin bu alanda tecrübe ve birikim sahibi olmaları gerekir.